• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ

за ступенем вищої освіти бакалавр 

     Основна мета кафедри фармації ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» – підготовка фахівців із фармації за ступенем вищої освіти бакалавр для задоволення зростаючого попиту вітчизняного та закордонного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я та підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців.

Діяльність викладачів кафедри фармації за ступенем вищої освіти бакалавр повинна бути спрямована на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу «Рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості і отриманої освіти»;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом;
 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів;

     Наукова робота викладачів кафедри за ступенем вищої освіти бакалавр повинна бути спрямована на створення навчально-методичного комплексу у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Професорсько-викладацький склад кафедри має бути націлений на відпрацювання у студентів практичних навичок і вмінь на лабораторних та практичних заняттях, які повинні проводиться за лінійно-концентричним принципом із урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу.

Основні напрями наукових досліджень за ступенем вищої освіти бакалавр мають бути спрямовані на:

 • наукова розробка сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування;
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України;
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при зʼясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір.

     Виховна робота серед студентів повинна ґрунтуватися на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

 

 

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ

за ступенем вищої освіти магістр

 

       Основна мета кафедри фармації ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» – підготовка фахівців із фармації за ступенем вищої освіти магістр для задоволення зростаючого попиту вітчизняного та закордонного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я та підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців.

Діяльність викладачів кафедри фармації за ступенем вищої освіти магістр повинна бути спрямована на:

 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів;
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських та докторських науково-дослідних робіт;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях певних спеціальностей і відкриття нових спеціальностей для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоровʼя.

     Наукова робота викладачів кафедри за ступенем вищої освіти магістр повинна бути спрямована на активне використання сучасних форм та методів навчання: організація групових дискусій, розробка ситуаційних завдань та тренінгових вправ, стимулювання студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практика бліцопитування, пробного тестування тощо. Викладачі кафедри повинні активно сприяти формуванню електронно - бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.

Основні напрями наукових досліджень кафедри за ступенем вищої освіти магістр мають бути спрямовані на:

 • наукова розробка сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування;
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України;
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при зʼясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір.

     Виховна робота серед студентів повинна ґрунтуватися на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57