• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ

   Кафедра стоматології ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» повинна здійснювати підготовку фахівців спеціальності 221 «Стоматологія» (кваліфікація – магістр стоматології; спеціалізація – лікар - стоматолог) за ступенем вищої освіти магістр на основі повної загальної середньої освіти.

     Завданням кафедри є підготовка стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.

На кафедрі повинні успішно застосовуватися сучасні методи дослідження, діагностики та лікування хворих.

     Відповідальним і вагомим напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка стоматологів - інтернів до державного іспиту. Із метою оптимізації її проведення практичних занять, створення власної комп’ютерної програми та щорічного видання методичних вказівок для самостійної роботи студентів.

Напрями наукових досліджень кафедри:

 • «Особливості клініки, діагностики, лікування і профілактики генералізовного пародонтиту у хворих із паразитарною інвазією»;
 • «Профiлактика та лікування змін тканин порожнини рота у осіб, що піддаються впливу електромагнiтного випромінювання (експериментально-клінічне дослідження)»;
 • «Особливості перебігу та профілактики запальних захворювань пародонту у дівчат-підлітків».

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57