• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі повної загальної середньої освіти на *2023* рік визначено таку форму вступних випробувань:

Українська мова - обов'язкова

Математика - обов'язкова

Історія України - на вибір вступника

Іноземна мова - на вибір вступника

Біологія - на вибір вступника

Фізика - на вибір вступника

Хімія - на вибір вступника

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на *2023* рік визначено таку форму вступних випробувань:

Українська мова - обов'язкова

Іноземна мова - на вибір вступника

Історія України - на вибір вступника

Математика - на вибір вступника

Біологія - на вибір вступника

Фізика - на вибір вступника

Хімія - на вибір вступника

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття ступеня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі раніше здобутого такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, за денною, вечірньою та заочною формами навчання на 2023 рік визначено таку форму випробовування:

1. Фахове випробування (вступний іспит з біології) - оцінюється по 12 бальній системі та переводиться відповідно у 200 бальну систему.

- Мін кількість балів дорівнює 5 (130 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15