• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-58
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на *2022* рік визначено таку форму вступних випробувань:

1. ЗНО з української мови та літератури

- мінімальна кількість 100 балів

2. ЗНО на вибір вступника

3. Вступний іспит з біології (оцінюється по 12 бальній системі та переводиться відповідно у 200 бальну систему)

- мінімальна кількість балів 130

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття ступеня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі раніше здобутого такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, за денною, вечірньою та заочною формами навчання на 2022 рік визначено таку форму випробовування:

1. конкурсний показник (середній бал документа про освіту)

- Мін кількість балів дорівнює 3

2. вступний іспит  (оцінюється по 12 бальній системі та переводиться відповідно у 200 бальну систему)

- Мін кількість балів дорівнює 5 ( 130 балів)

 

 Питання до всупного іспиту з біології

** натисніть на посилання для перегляду змісту питаннь

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЯКІ ЗДОБУЛИ РАНІШЕ ТАКИЙ САМИЙ АБО ВИЩИЙ СТУПІНЬ (РІВЕНЬ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціальність/ освітня програма

Назва конкурсного предмету/конкурсного показника

Мінімальна кількість балів

 ПСИХОЛОГІЯ

   

1.  Вступний іспит з біології

130

2. Середній бал документу про освіту

3

 

МЕДСЕСТРИНСТВО

   

1.  Вступний іспит з біології

130

2. Середній бал документу про освіту

3

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ  НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

Спеціальність/ освітня програма

Назва конкурсного предмету/конкурсного показника

Мінімальна кількість балів

 ПСИХОЛОГІЯ

1. Українська мова та література (або укрвїнська мова)

100

2. На вибір вступника

100

3. Вступний іспит

130

 

МЕДСЕСТРИНСТВО

1. Українська мова та література (або укрвїнська мова)

100

2. На вибір вступника

100

3. Вступний іспит

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56(приймальна комісія)
 • (0512) 58-71-58(приймальня ректора)