• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-58
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 2020 рік визначено таку форму вступних випробувань:

1. ЗНО з української мови та літератури 

- мінімальна кількість 100 балів

2. Вступний іспит з біології (оцінюється по 12 бальній системі та переводиться відповідно у 200 бальну систему)

 - мінімальна кількість балів 130

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття ступеня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на основі раніше здобутого такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, за денною, вечірньою та заочною формами навчання на 2020 рік визначено таку форму випробовування:

1. конкурсний показник (середній бал документа про освіту)

- Мін кількість балів дорівнює 3

2. вступний іспит  (оцінюється по 12 бальній системі та переводиться відповідно у 200 бальну систему)

- Мін кількість балів дорівнює 5 ( 130 балів)

 

 Питання до всупного іспиту з біології

** натисніть на посилання для перегляду змісту питаннь

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56(приймальна комісія)
 • (0512) 58-71-58(приймальня ректора)