• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Приватний вищий навчальний заклад «Медико – Природничий Університет» заснований 9 лютого 2017 року у місті Миколаєві.

ПВНЗ «Медико — Природничий Університет” — вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців Галузей знань 22 «Охорона здоров’я» та 05 “Соціальні та поведінкові науки”.

Освітня діяльність Приватного вищого навчального закладу “Медико – Природничий Університет” (далі - Університет) грунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття).

Засновником ПВНЗ «Медико — Природничий Університет” є кандидат економічних наук, доцент — Михайло Анатолійович Волков.

Університет здійснює освітню діяльність, пов’язану з здобуттям вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до ліцензії наказу Міністерства освіти і науки України № 123-л від 16.06.2017 року, за рішенням Департаменту ліцензувння Міністерства освіти і науки України протокол № 56/1 від 15.06.2017 р. та наказом МОН України № 119-л від 08.02.2018р., за рішенням Департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України від 08.02.2018р. протокол № 84/2.

В структуру університету входить медичний факультет, навчальний процес здійснюють три кафедри: кафедра медсестринства, кафедра психології та кафедра загальної підготовки.

Навчальний процес здійснюється з спеціальностей: 223 «Медсестринство», освітня програма “Медсестринство” та 053 “Психологія”, освітня програма “Психологія”.

В університеті працює приймальна комісія, де створено консультаційний центр з питань вступної кампанії, своєчасно виконуються всі заходи по забезпеченню вступників та громадськості необхідною інформацією.

ПВНЗ «Медико — Природничий Університет” — вищий навчальний заклад оснащений медичним обладнанням, фантомами, інструментарієм, предметами догляду за хворими, кабінетом хірургії, комп’ютерним кабінетом з доступом до мережі Інтернет, бібліотекою, читальною залою, спортивною залою та спортивним майданчиком, медичним пунктом, що забезпечує навчальний процес освітньої програми “Медсестринство” та Освітньої програми “Психологія”.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15