• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

                                                                                                                                                                                                           

 Про кафедру «Загальних дисциплін» 

      Під час проведення одного зі світових форумів була висунута ідея про початок переходу світового суспільства до постіндустріальної інформаційної епохи. Зараз усе людство є не тільки учасником цього процесу, але і сучасником виникнення тяжких проблем її становлення (динамічні кризи, локальні війни, агресивні ініціативи у перерозподілі світових багатств, у змінах геополітичної карти світу). Людство спостерігає потужні виклики духовності людини, її ціннісним орієнтирам, загальної і особистісної моралі. Загрози ж здоров’ю людини (зубожіння населення, алкоголізм, токсикоманія, наркоманія, гомосексуалізм, нові види хвороб) набувають масштабного  характеру.

      Разом із цим суспільство намагається розробляти і здійснювати потужні форми вирішення цих проблем (технічні, захисні, медичні, соціальні, комунікаційні), створювати засоби захисту свого майбутнього.  Великим досягненням сучасної світової медицини є створення потужних засобів (медикаментозних, технічних, апаратних) для лікування людини, повертання її до активного життя.

       Медичні фахівці працюють на межі подолання сучасних загроз людству, перш за все, шляхом настійної, упевненої переорієнтації суспільства на здоровий спосіб життя. Тому підготовка майбутніх медичних сестер до рішення цієї задачі набуває державного рівня. На кафедрі «Загальних дисциплін» ця проблема вирішується у процесі викладання таких навчальних  дисциплін, як ФВС, історія України, безпека життєдіяльності.

       Виховна робота кафедри спрямована на формування і розвиток у майбутніх медичних сестер таких якостей, як любов до людини, відповідальність, милосердя, акуратність, дбайливість, доброта, співчуття.  

  У відповідності до рішення завдань кафедри і власних наукових інтересів викладачі кафедри досліджують наступні наукові проблеми:

 1. Створення короткого науково-англійського словника професійної діяльності медичної сестри.                  
 1. Усвідомлення феномену української культури як  важлива складова професійної   компетентності майбутніх медсестер. 
 1. Підвищення якості професійної підготовки  медсестер засобами фізичної культури.
 1. Використання методів і прийомі ейдотехніки під час вивчення латини. 
 1. Педагогічні аспекти психофізіологічної реабілітаціїсучасної людини у контексті її математичної моделі.

   

    Майбутні медичні сестри мають можливості опанувати величезний світовий потенціал медичних знань і досягнень усієї планети. На формування необхідних знань і вмінь спрямовано вивчення таких навчальних курсів як іноземна мова, медична інформатика, ознайомлення із медичною апаратурою. Зусилля викладачів кафедри спрямовані на засвоєння студентами наступних алгоритмів: постійно поширювати власні знання, навчитися формулювати професійні питання, знаходити необхідні сайти і шукану інформацію щодо вирішення професійних задач, навчитися  практичному застосуванню нових набутих знань. Це шлях йти слідом за розвитком світової медицини, діяти на рівні світових досягнень, стати людиною світу відповідно до обраної професії, здійснити власне патріотичне призначення.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15