• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Ars longa, vita brevis!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Миколаївський ПВНЗ «Медико — Природничий  Університет»

Миколаївський Інститут Медико - Біологічних Досліджень

Громадська Організація «Асоціація медичних сестер Одеської області»

Херсонська обласна організація «Асоціація медичних сестер України»

Миколаївська обласна організація «Асоціація медичних сестер України»

Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

 

 

ПРОГРАМА

І Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів

«Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності»

 

 

20 червня 2019 року

Миколаїв - 2019

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

І Міжрегіональної науково-практичної конференції

«Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності»

Програмний комітет конференції:

 

Волков М. А. – ректор ПВНЗ МПУ;

Георгієв П.В. – начальник Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації;

Шамрай І.В. - начальник Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

Вовченко Олександр Іванович - директор Інституту імпульсних процесів і технологій, член-кореспондент НАН України (матеріалознавство, технологія матеріалів),  професор, доктор технічних наук.

Шульгіна Н.А. – заступник головного лікаря з медсестринства міської лікарні № 3, позаштатна медична сестра області, голова асоціації медичних сестер миколаївської області;

Кузнєцова Є.С.  – головна медична сестра херсонської обласної лікарні, голова херсонської обласної організації «Асоціація медичних сестер України»;

Платовська С.О. - заступник головного лікаря з медсестринства одеської обласної лікарні, голова громадської організації «Асоціація медичних сестер Одеської області»;

Фалько Л.І. – проректор з науково – методичної роботи, професор ПВНЗ МПУ;

Гіліна С.В. – проректор з навчальної роботи ПВНЗ МПУ;

Ходан К.Г.  -  проректор з  профорієнтаційної роботи ПВНЗ МПУ;

Скороходов В.А. – професор,  професор групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ;

Габрель Р.Т.  – завідувач групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ, доцент;

Кіктенко А. І. - завідувач групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ, доцент;

Базика Є. Л. – завідувач групи забезпечення психології ПВНЗ МПУ,  доцент;

Володка Н.А. – заступник зав. групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ, керівник відділення ВБО "Турбота про літніх в Україні" у  м. Миколаєві.

Авербух О. І. – директор Інституту Медико - Біологічних Досліджень;

        

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

І Міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності»

 Голова оргкомітету:

Фалько Л.І. – проректор з науково – методичної роботи, професор ПВНЗ МПУ.

 

Члени оргкомітету:

Волик С.А. – директор бібліотеки ПВНЗ МПУ;

Харькова К.В. – помічник ректора ПВНЗ МПУ.

Викладачі групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ

Зоря Б.П. – доктор фармацевтичних наук, професор групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ;

Король М.Д. – доктор медичних наук, професор групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ;

Гаєвський С.О. – кандидат медичних наук, доцент групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ;

Чугін А.О.- старший викладач групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ;

Викладачі групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ:

Можина Є.І. – заступник зав. групи забезпечення загальної підготовки, старший викладач;

Кондрашов В.Ф. – кандидат історичних наук, доцент, доцент групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ;

Василевич В.В.  - старший викладач групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ;

Бірюк Т.О. - старший викладач групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ;

Викладачі групи забезпечення психології ПВНЗ МПУ:

Меліхова І.О. -   заступник зав. групи забезпечення психології, доктор філософії в галузі освіти, к.пед.н., доцент;

Денисенко І.О. – старший викладач групи забезпечення психології.

 

Студенти спеціальності «Медсестринства» ПВНЗ МПУ:

Гончарук Л.А.- студ. парламент,  студентка групи МС - 31

Немченко Н.П. - студентка групи МС - 31

Юхимчук О. В - студентка групи МС - 31

Студенти спеціальності «Психологія» ПВНЗ МПУ:

Погребська О.М. - студентка групи ПС - 11

Черно Я. Д. - студентка групи ПС – 11

 

 

 

Порядок проведення конференції:

 

09.30 – 10.00 – Реєстрація учасників

10.00 – 10.20 - Відкриття конференції

10.20 – 11.30 – Пленарна частина

11.30 – 12.00 – Кава-брейк

12.00 – 13.30 –  Презентаційна частина (студентські доповіді)

13.30 – 14.20 – Практичний блок : майстер-класи та презентація б’юті-технологій

14.20 – 14.30  - Культурна  програма – виставка бібліотечного фонду науково-медичної  літератури МПУ

14.30 –15.00–  Кава-брейк

15.00– 15.30 – Підсумковий блок, у форматі круглого столу

 

Спікер заходу:  Проректор з профорієнтаційної роботи Ходан Катерина Геннадіївна

Регламент роботи конференції:

Вітальні слова до 5 хв.;

Доповіді на пленарному засідання – до 15 хв.

Студентські співдоповіді – до 10 хв.

Практичний блок (майстер-класи та презентація б’юті-технологій) – 40 -50 хв.

Підсумковий  блок (круглий стіл з  врученням сертифікатів)   - 30 хв.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00 – 10.20 – Вестибюль університету

Представлення учасників.

Вітальні слова:

Волков Михайло Анатолійович,  – ректор ПВНЗ МПУ, канд. економ. наук;

Георгієв  Павло Васильович – начальник Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації;

Шамрай Ірина Валентинівна., начальник Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

Вовченко Олександр Іванович - директор Інституту імпульсних процесів і технологій, член-кореспондент НАН України (матеріалознавство, технологія матеріалів),  професор, доктор технічних наук;

Шульгіна Надія Андріївна - заступник головного лікаря з медсестринства міської лікарні № 3, позаштатна медична сестра області, голова асоціації медичних сестер миколаївської області;

Кузнєцова Єлизавета Семенівна  – головна медична сестра херсонської обласної лікарні, голова херсонської обласної організації «Асоціація медичних сестер України»;

Платовська Світлана Омелянівна - заступник головного лікаря з медсестринства одеської обласної лікарні, голова громадської організації «Асоціація медичних сестер Одеської області».

Пленарна частина

І Міжрегіональної науково-практичній конференції «Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності».

10.20 – 11.30 -   Вестибюль університету

ВИСТУПИ

 1. Філософія медсестринства

КІКТЕНКО Алевтина Ізосимівна - завідувач групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ, доктор філософії в галузі освіти, доцент.

 1. Реформування Вищої школи на сучасному етапі

ФАЛЬКО Людмила Іванівна – Проректор з науково – методичної роботи ПВНЗ МПУ, доктор педагогічних наук, професор.

 1. Діагностика, лікування та профілактика метаболічного синдрому поєднаного з хронічним неспецифічним захворювань легень

ЗЮЗІН Віктор Олексійович – доктор медичних наук, професор. Професор групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ.

 1. Психічне здоров’я громадян в умовах сучасності.

      БАЗИКА Євгенія Леонідівна – завідувач групи забезпечення психології 

      ПВНЗ МПУ,  доцент.

 1. Діалогічна модель збереження громадського здоров'я

Ярошенко Віра Миколаївна - завідувач кафедри соціальної роботи МНУ ім. В. О. Сухомлинського, канд. політичних наук, доцент.

 1. Біль у спині. Міжхребетні грижі: міфи і реальність.

АВЕРБУХ Олександр Ілліч – директор Інституту Медико - Біологічних 

  Досліджень, лікар вищої категорії.

 1. Психологічні особливості формування аналітичних навичок та вмінь фельдшера (збір анамнезу) при спілкуванні із пацієнтами зі зниженою вербалізацією внаслідок психотравми.

          Підгорна Оксана Миколаївна - викладач основ загальної та медичної 

    психології, практичний психолог Миколаївського базового медичного коледжу.

 1. Управління здоров'ям через харчування

ПОМАЗАН Любов Іванівна - директор ТОВ Джедані, член Міжнародної Академії Наук екології і безпеки життєдіяльності, асоційованої з Департаментом Суспільної Інформації ООН  та ЕКОСОС.

 1. Нанотехнології та біорегулятори в оздоровленні та підтримці активного довголіття

ЄРМОЛЕНКО Валентина Пилипівна - Науково-виробничий Центр Ревіталізації і здоров'я.

 1. Цілюща сила слова як засіб реалізації медичної сестри в умовах сьогодення.

МОЖИНА Євгенія Іванівна – заступник зав. групи забезпечення загальної підготовки ПВНЗ МПУ, старший викладач.

 1. Компетентності медичної сестри в умовах реформування охорони здоров’я.

ВОЛОДКА Наталя Анатоліївна – заступник зав. групи забезпечення медсестринства ПВНЗ МПУ,  старший викладач, керівник відділення ВБО "Турбота про літніх в Україні" в м. Миколаєві.

11.30 – 12.00  Кава-брейк  (аудиторія № 200)

 

Презентаційна частина (студентські доповіді)

І Міжрегіональної науково-практичній конференції «Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності» 

12.00 – 13.30 -  Вестибюль університету

 1. Історія медсестринства Південного регіону.

      СОКОЛОВА Марина, студентка І курсу. спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Інфекційний контроль - забезпечення якості надання медичної допомоги.

ДОРІНА Ольга,  студентка ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Необхідність навчання навичкам надання першої допомоги, роль сімейної медицини у поширенні знань

СКОРОХОД  Андрій, студент ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Роль та можливості прикладної кінезіології в збереженні та відновленні здоров’я.

КАЧАН Ольга, студентка ІІ курсу, спеціальності 053 – психологія ПВНЗ МПУ;

 1. Гештальт-підхід як спосіб набуття і збереження психічного здоров'я населення

ТКАЧУК Руслан, студент ІІ курсу, спеціальності 053 – психологія ПВНЗ МПУ;

 1. PRP-терапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату.

ТРОЯНОВА Юлія, студентка ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Деменція. Ознаки. Профілактика.

ПІВІНСЬКА Людмила,  студентка ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників

 ЄРМАКОВА Анна, студентка ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Профілактика цукрового діабету – забезпечення громадського здоровя

ЮХИМЧУК Олеся, студентка ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ;

 1. Подологія, як окрема необхідна спеціалізація в медицині.

 

Презентація книги « Мир подологии».

 ЧЕРЕПИНСЬКА Олена, студентка ІІІ курсу, спеціальності 223 – медсестринства ПВНЗ МПУ.

Вільне обговорення теми у форматі Відкритого простору

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

 

13.30 – 14.20

      1. Майстер-клас: «Інноваційні технології в косметології. Догляд за шкірою від ARTISTRY™».

 Ведуча:  Акімова Оксана Степанівна, м. Миколаїв

(аудиторія № 504)

2. Майстер-клас: «Раціональне харчування та здоров’я. Презентація Майстер-Кук».

Ведуча:  Помазан Любов Іванівна, м. Одеса.

(аудиторія № 204)

3. Майстер-клас: «Кінезіологічні практики забезпечення здоров’я в умовах сучасності».

Ведуча: Гончарук Любов Анатоліївна, м. Миколаїв

(аудиторія №508)

 

4. Майстер-клас:  «Обробка локальних зон при гіперкератозі скальпельною технікою».

Ведуча: Черепинська Олена Вікторівна, м. Київ

(аудиторія № 501)

 

5.  Майстер-клас:  «Медичний педикюр».

Ведуча: Юхно Анна Юріївна, м. Миколаїв

(аудиторія № 503)

 

6. Майстер-клас:  «Корекція опорної функції організму».

Ведуча: Качан Ольга Олександрівна, м. Миколаїв

(аудиторія № 506)

7. Майстер-клас:  «Гештальт-підхід як спосіб набуття і збереження психічного здоров'я населення».

Ведучий: Ткачук Руслан  Григорович, м. Миколаїв

(аудиторія № 507)

 

 1. Майстер-клас: «Застосування нанотехнологій та біорегуляторів в косметології»

 Ведуча:  Єрмоленко Валентина Пилипівна, м. Житомир – Миколаїв

(аудиторія № 202)

9. Майстер-клас: «Надання першої домедичної допомоги»

Ведучий: Скороход Андрій Олегович, м. Миколаїв

(аудиторія № 203)

 

Вільне обговорення теми у форматі Відкритого простору

 

Культурна  програма: Виставка бібліотечного фонду науково-медичної  літератури МПУ

14.20 – 14.30 -  Вестибюль університету

14.30 – 15.00 – Кава-брейк (аудиторія № 200)

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ  БЛОК

у форматі круглого столу

Обговорення. Перспективи

 15.00 – 15.30 - Вестибюль університету

 

 

Заключне слово координатора заходу -  проректора з профорієнтаційної роботи Ходан Катерини Геннадіївни

ДЛЯ НОТАТОК

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

 

 

 «Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності»,

 І Міжрегіональна науково-практичної конференція молодих вчених, аспірантів та студентів

20 червня 2019 р. Миколаїв: ПВНЗ МПУ, 2019.   

Відповідальні за випуск: Н.А. Володка, Є.Л.Базика

Комп’ютерна верстка: К.В. Харькова

____________________________________________________________________

Україна, 54018, м. Миколаїв, пр-т. Богоявленський, 43-а, Медико-Природничий Університет, медичний факультет. E – mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..u

Тел.: (0512) 58-71-56 Моб.: (096)-305-05-96(095)-443-67-79(093)-608-62-97

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15