• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

ВЧЕНА РАДА

Приватного вищого навчального закладу "Медико - Природничий Університет"

Вчена рада Приватного вищого навчального закладу "Медико - Природничий Університет" (далі Університет) є колегіальним органом управління який утворюється строком на п'ять років згідно ст. 36 Закону України "Про вищу освіту".  

Положення про Вчену раду регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений ректором.

Склад Вченої ради.

1. Головою Вченої ради є ректор Університету, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням із числа їх членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. Заступник голови Вченої ради - перший проректор.

2. Секретарем Вченої ради є Вчений секретар Університету.

3. Кількісний і персональний склад Вченої ради затверджує ректорна термін до 5 років. Упроцесі діяльності Вченої ради можлива зміна її членів. Склад Вченої ради Університету щорічнозатверджує наказом ректор з урахуванням змін (якщо такі були).

4. До складу Вченої ради Університету входять за посадами:

- проректори, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, директор бібліотеки, голова студентського самоврядування, завідуючі кафедр, виборні представники   які представляють інші колективи працівників Університету;

- не менше 75% загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники і не менше 10% - студенти.

Члени Вченої ради мають право вносити питання на розгляд Вченої ради та пропозиції до ухвали Вченої ради. Члени вченої ради повинні постійно відвідувати засідання (окрім поважних причин) та брати участь в обговоренні питань життя Університету.

Організація роботи Вченої ради.

Засідання вченої ради проводить її Голова. Порядок денний засідання Вченої ради формується Вченим секретарем та узгоджується з Головою Вченої ради з урахуванням пропозицій фаультетів, кафедр, інших структурних підрозділів.

Засідання проводиться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради можуть бути скликані за ініціативою ректора, Голови Вченої ради. 

Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів університету.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішенням та наказом ректора Університету.

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15