• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

223 "МЕДСЕСТРИНСТВО"

Шановний абітурієнт!

Ми пропонуємо пройти навчання у нашому університеті за  спеціальністю МЕДСЕСТРИНСТВО зі спеціалізацією (на вибір):

 • сестра медична з косметичних процедур (косметолог)

 • сестра медична з масажу та лікувальної фізкультури

 • сестра медична зі стоматології

 • сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

 • сестра медична з дієтичного харчування

 

   

- сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги- Бере участь у лікувально-діагностичному процесі. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить зовнішнє обстеження хворого або потерпілого, визначає показники пульсу, дихання, артеріального тиску. Надає першу медичну допомогу при внутрішній кровотечі, різного виду травмах, ушкодженнях та нещасних випадках, гострих захворюваннях із загрозою для життя. Проводить первинну хірургічну обробку рани. Накладає пов'язки при пошкодженнях та переломах, проводить транспортну іммобілізацію стандартними, або підручними засобами. Володіє технікою зовнішнього масажу серця та штучного дихання. Здійснює підшкірні, внутрішньом'язові, внутрішньовенні ін'єкції. Забезпечує невідкладну допомогу у випадках непритомності, нападів стенокардії, бронхіальної астми, гіпертонічного кризу, асфіксії внаслідок блювання, отруєння, утоплення, механічної асфіксії, анафілактичного шоку, опіків, відмороження, алергічних станів тощо. Звільняє вуха, ніс, очі, дихальні шляхи від сторонніх предметів. Володіє методами асептики та антисептики. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

 

   
- сестра медична з косметичних процедур (косметолог). Умовно косметологів можна розділити на кілька груп. Найнижча сходинка нашої сходи — косметичка, або, як правильніше називати даного фахівця, медсестра з косметичних процедур. Зазвичай їх-то і звуть в народі косметологами, а останнім часом (з їх же легкої руки) — і косметологами-естетист. Косметички виконують порівняно нескладні операції: роблять різні види масажу, маски, чищення особи, депіляцію. Звання естетист вимагає розширення обов’язків — такий майстер проводить обгортання, освоює наявні в салоні кошти апаратної (точніше, фізіотерапевтичної) косметології

 

  


- сестра медична зі стоматології - фахівець з середньою медичною освітою, основним завданням якого є здійснення профілактики стоматологічних захворювань серед населення всіх вікових груп.
Діяльність зубного гігієніста складається з двох напрямків – лікувально-профілактичного та санітарно-профілактичного.
У коло обов'язків входить:
огляд порожнини рота і реєстрація стану твердих тканин зубів, пародонта, слизової оболонки, співвідношення зубних рядів;
оцінка гігієнічного стану, навчання правилам догляду за порожниною рота, індивідуальний підбір засобів гігієни;
професійне видалення зубних відкладень;
здійснення профілактичних процедур: покриття зуба фтор лаком і фтор гелем, герметизація фігур;
проведення анкетування;
участь в обстеженнях населення;
ведення документації;
робота в якості асистента стоматолога (робота в чотири руки).

 

 

  
- сестра медична з дієтичного харчування. Організація харчування пацієнтів лежить в основі посадових обов’язків лікарів-дієтологів та медичних сестер з дієтичного харчування. Медична сестра з дієтичного харчування працює під керівництвом лікаря-дієтолога. У випадку, коли штатна чисельність закладу охорони здоров’я не передбачає посади лікаря-дієтолога, на неї лягає відповідальність за організацію дієтичного харчування хворих. Зокрема, вона бере участь у контролі обігу харчових продуктів і дотриманні санітарно-гігієнічного режиму в закладі охорони здоров’я. Медична сестра з дієтичного харчування зобов’язана не тільки володіти номенклатурою лікувальних дієт різного призначення та профілю, особливостями лікувальної кулінарії, технологією приготування страв, нормами вмісту продуктів харчування у стравах, строками реалізації продуктів харчування та умовами їх зберігання, а й знати основи законодавства про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я Зокрема, вона бере участь у перевірці на предмет якості та харчової цінності як сирих продуктів, що доставляються від виробників, так і приготовлених страв. Контроль якості останніх проводиться в основному органолептичним способом, а в окремих випадках — за допомогою лабораторних методів.

 

   
- сестра медична з масажу та лікувальної фізкультури. На посаду медичної сестри з масажу призначаються фахівці, які мають неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямком підготовки „Медицина”, спеціальністю „Сестринська справа”, „Лікувальна справа” або „Акушерська справа”. На посаду медичної сестри з масажу також можуть призначатись фахівці, які мають вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією „фізична реабілітація”.

Медична сестра з масажу працює під безпосереднім керівництвом лікаря з лікувальної фізкультури ( можливо, керівника кабінету лікувальної фізкультури, який призначається з числа середнього медичного персоналу (при кількості посад 3 і більше) або лікаря з фізіотерапії під загальним керівництвом завідувача відділенням (кабінетом) лікувальної фізкультури (фізіотерапії, відновлювального лікування).
Під керівництвом лікаря забезпечує первинну профілактику захворювань методами точкового, гігієнічного та лікувального масажу в режимі рухової активності, кваліфіковано проводить процедури лікувального масажу .
Навчає хворих з різною патологією методикам профілактики хвороб та їх ускладнень, здійснює підбір схем самомасажу для самостійних занять, в комплексі з лікувальною фізкультурою, в залежності від особливостей захворювання, ступеню функціональних порушень відповідно до призначень лікуючих лікарів.

 

Почни свій шлях із нашого університету!

 

 

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57