• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

 ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ: 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З НАЗВАМИ ДИСЦИПЛІН ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ КАФЕДРИ МЕДСЕСТРИНСТВА

 Номер курсу

 ЗАЛІК / ІСПИТ

 НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

1

 ЗАЛІК ПРАВОЗНАВСТВО ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ МІКРОБІОЛОГІЯ  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНА АПАРАТУРА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК МЕДСЕСТРИНСЬКА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК БЖД ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ ФІЛОСОФІЯ  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

                  2 

ІСПИТ ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯ

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

ІСПИТ ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В МЕДСЕСТРИНСТВІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ІСПИТ  ВМП ТА МЕДЕЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТАУЦІЙ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК  ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ''Я ЛЮДИНИ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ, БІЛЕТИ

                  3

ЗАЛІК МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ , ТЕСТИ, БІЛЕТИ
ЗАЛІК МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ІСПИТ МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ  МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ЗАЛІК  МЕДСЕСТРИНСТВО В ГІНЕКОЛОГІЇ ТА АКУШЕРСТВІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

                  4

ІСПИТ ОНКОЛОГІЯ ТА ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК
КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ , ТЕСТИ, БІЛЕТИ
ІСПИТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МАРКЕТИНГ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З НАЗВАМИ ДИСЦИПЛІН ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

 Номер курсу

 ЗАЛІК / ІСПИТ

 НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

1 ІСПИТ ФІЛОСОФІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
ЗАЛІК ПРАВОЗНАВСТВО ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК БЖД ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  
ЗАЛІК СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ АНАТОМІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
ІСПИТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

              2

ІСПИТ ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 ІСПИТ ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
ІСПИТ ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
ІСПИТ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ЗАЛІК ОСНОВИ ПСИХОПАТОЛОГІЇ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  
ЗАЛІК ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

             3 

 ЗАЛІК ПСИХОДІАГНОСТИКА ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ІСПИТ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
 ЗАЛІК ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ ТА СУЇЦИДОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ІСПИТ ПАТОПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
 ЗАЛІК ОСНОВИ ПСИХОПАТОЛОГІЇ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ІСПИТ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

             4

ЗАЛІК ПСИХОДІАГНОСТИКА ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  
ІСПИТ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
ЗАЛІК ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ ТА СУЇЦИДОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ІСПИТ ПАТОПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
ЗАЛІК ОСНОВИ ПСИХОПАТОЛОГІЇ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  
 ЗАЛІК  КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 ІСПИТ  ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15