• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-58
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

 ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ: 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З НАЗВАМИ ДИСЦИПЛІН ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕССІЇ КАФЕДРИ МЕДСЕСТРИНСТВА

 Номер курсу

 ЗАЛІК / ІСПИТ

 НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 

 1

     
ІСПИТ ФІЛОСОФІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Основи біологічної фізики та медичної апаратури ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК

Медсестринська етика та деонтологія

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Медсестринські теорії та процес ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Міжособистісне спілкування в медсестринстві ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

              2

 ІСПИТ  Іноземна мова за п/с ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ  Основи медсестринства ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ  Економіка охорони здоров'я ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ  Латинська мова ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ЗАЛІК  Методи математичної статистики в медсенстринстві ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК  Обстеження та оцінка стану здоров'я людини ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
  ІСПИТ  Загальна фармакологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

             3 

 ІСПИТ Соціальна медицина ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Медсестринство у внутрішній медицині ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Медсестринство в хірургії. Невідкладні стани ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Медсестринство в педіатрії ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Медсестринство в сімейній медицині ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Медсестринство в гінекології та акушерстві ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК Медична та соціальна реабілітація ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

             4

ІСПИТ Управління персоналом та маркетинг медичних послуг ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Онкологія та паліативна медицина ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ЗАЛІК Клінічне медсестринство в професіональній патології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК Клінічне медсестринство у внутрішній медицині ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Клінічне медсестринство у хірургії ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Клінічне медсестринство в педіатрії ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
     
     

 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З НАЗВАМИ ДИСЦИПЛІН ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕССІЇ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

 Номер курсу

 ЗАЛІК / ІСПИТ

 НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 

 1

     
ІСПИТ ФІЛОСОФІЯ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Правознавство ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ Математичні методи у психології ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ Психологія праці  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Міжособистісне спілкування ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
     

              2

 ІСПИТ Іноземна мова за п/с ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Загальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Педагогічна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Психологія в інклюзивній освіті ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ЗАЛІК Практикум з загальної психології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ Психологія сім'ї ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
     

             3 

 ІСПИТ Психодіагностика ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Психологічне консультування та корекція ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Вікова психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Патопсихологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Основи психопатології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Кризова психологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
     

             4

ІСПИТ Спеціальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Основи психосоматики та генетична психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Психотерапія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Психологічний спецпрактикум профпідготовки ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Клінічна та медична психологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
     
     
     
  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56(приймальна комісія)
 • (0512) 58-71-58(приймальня ректора)