• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

 ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ: 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З НАЗВАМИ ДИСЦИПЛІН ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ КАФЕДРИ МЕДСЕСТРИНСТВА

 Номер курсу

 ЗАЛІК / ІСПИТ

 НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 

 1

     
ІСПИТ Українська мова за професійним спрямуванням ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Історія та культура України ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Соціологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ

Історія медицини та медсестринства

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Медсестринські теорії та процес ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Медична біологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ІСПИТ Медична та біологічна хімія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

                  2 

ЗАЛІК Латинська мова і медична термінологія

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

ІСПИТ Анатомія людини ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ЗАЛІК Патоморфологія та патофізіологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ІСПИТ Фізіологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -   Іноземна мова за професійним спрямуванням  - 
 -   Основи медсестринства  - 

                  3

ЗАЛІК Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК Медичні інформаційні системи, МІС. Основні принципи цифрової звітності. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК Медсестринство в геронтології та геріатрії ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК Основи психології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Медсестринство в психіатрії та наркології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

                  4

ЗАЛІК Медсестринство в дермотології та венерології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК
Косметологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Бізнес планування ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК Подіатрія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
ЗАЛІК Дієтологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК Економічний аналіз  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З НАЗВАМИ ДИСЦИПЛІН ТА МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

 Номер курсу

 ЗАЛІК / ІСПИТ

 НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 

 1

     
 -  Безпека життєдіяльності та охорона праці ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 -  Соціальна психологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 -  Вступ до спеціальності ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 - 

Практикум із загальної психології

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 -  Анатомія та еволюція нервової системи ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -  Експериментальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -  Загальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

              2

ІСПИТ Психофізіологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ІСПИТ Загальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Математичні методи у психології ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Історія психології ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 ЗАЛІК Практикум з загальної психології ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Диференціальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
ІСПИТ Психодіагностика ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

             3 

 ЗАЛІК Соціальна психологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Менеджмент та психологія управляння ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК Експереминтальна психологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК Психологічна реабілітація ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
 ЗАЛІК Організація медико-психологічної допомоги населенню ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ЗАЛІК Психологія здоров'я та здорового способу життя ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

             4

 -  Спеціальна психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -  Основи психосоматики та генетична психологія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -  Психотерапія ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -  Психологічний спецпрактикум профпідготовки ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 -  Клінічна та медична психологія ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
     
     
     
  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15