• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПВНЗ МПУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАСПОРТ КАФЕДРИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МПУ" ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНКУ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ(КОНТРАКТІВ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ДІЛОВОДСТВА

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕБ-САЙТ ПВНЗ "МПУ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БУХГАЛТЕРІЮ 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ТА КОМІСІЮ ДЛЯ  ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАХОВУ АТЕСТАЦІЙНУ КОМІСІЮ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦЙНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  РЕКТОРАТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕКАНАТ

МОРАЛЬНО ЕТИЧНИЙ КОДЕКС / КОДЕКС БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВО – ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОСЕЛЕННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПВНЗ МПУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦЙНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТР соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КАДРІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ, ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИЗ ЗАНЯТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ(СТАЖУВАННЯ) ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ОСІБ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ СЛУЖБУ

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СТАРШІ КУРСИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ В МПУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЬЮТЕРНИЙ ЦЕНТР 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКО МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ

ПОЛОЖЕННЯ З НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ, СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Структура університету

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15