• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

 ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЩОДО ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДО ПВНЗ «МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 1. Загальні положення

Програма співбесіди з англійської мови для вступу до ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» для здобуття вищої освіти охоплює всі розділи шкільної програми та розроблена на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Навчальні програми з іноземних мов. для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи.»  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та «Навчальні програми з іноземних мов. для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10 – 11 класи» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України з урахуванням Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

Співбесіда проводиться з метою перевірки знань, умінь та навичок вступника з англійської мови, що є достатніми для здобуття вищої освіти та надає право вступнику проходити конкурсний відбір відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» у 2024 році.

Завданням оцінювання з іноземної мови є:

 • перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам; виявити рівень навчальних досягнень учнів;
 • оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
 1. Зміст програми співбесіди з англійська мова

 1. СПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Розуміє основний зміст та думку чіткого нормативного мовлення.

2. ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Читає із задовільним рівнем розуміння.

3. УСНА ВЗАЄМОДІЯ

Використовує широкий діапазон простих мовленнєвих засобів у більшості ситуацій, які виникають під час подорожі чи перебування в країні виучуваної мови. Без підготовки вступає в розмову довкола обраної теми.

4. ПИСЕМНА ВЗАЄМОДІЯ

Пише особисті листи й записки з запитом або наданням простої актуальної інформації, пояснюючи те, що вважає важливим.

5. УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Досить вільно описує один із багатьох предметів, що належать до кола його/її інтересів, упорядковуючи свій опис у лінійну послідовність.

6. ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Пише прості зв'язні тексти на різноманітні знайомі теми у межах своєї сфери інтересів, об'єднуючи низку окремих коротких елементів у лінійну послідовність.

 ЗАГАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Володіє достатнім лінгвістичним діапазоном з достатнім лексичним запасом для висловлювання на такі теми, як сім’я, хобі та інтереси, подорож, останні новини. Обмеженість лексики може спричиняти вагання, нерішучість, повторення, а іноді й труднощі у формулюваннях.

ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ

Має достатній словниковий запас для висловлювання з деякою нерішучістю на більшість повсякденних тем: сім’я, хобі та інтереси, навчання, подорож, останні новини.

ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вживає досить правильно поширені структури в передбачуваних ситуаціях.

ФОНОЛОГІЧНИЙ

Вимова в цілому зрозуміла, інтонація та наголос апроксимовані як на рівні речення, так і на рівні слова.

ТЕМАТИКА:

 • Я, МОЯ РОДИНА, МОЇ ДРУЗІ (особистість та її якості, види особистісних стосунків, стосунки з товаришами, норми поведінки та спілкування, батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих)
 • СПОРТ І ДОЗВІЛЛЯ (Роль спорту в житті суспільства та особистості, спортивні події/змагання, обладнання для спорту/дозвілля, стосунки з товаришами).
 • ХАРЧУВАННЯ (Національна кухня України та країн виучуваної мови, смаки, уподобання, їжа, напої й закуски, особисті пріоритети в харчуванні, заклади громадського харчування).
 • ПРИРОДА І ПОГОДА (Природні катаклізми, їх види та наслідки, вплив погоди на здоров’я та настрій).
 • ЖИВОПИС. МИСТЕЦТВО (Види та жанри мистецтва, відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї, види, фестивалі, кіно, театр, живопис, телебачення, характеристика фільму/вистави/телепрограми, опис картин, вплив мистецтва на естетичний розвиток людини).
 • МОЛОДЬ І МОЛОДІЖНА КУЛЬТУРА (життя і проблеми молоді, молодіжний рух в Україні та у світі).
 • НАУКА І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (Комп’ютерне обладнання, сучасні засоби комунікації та інформації, комп’ютерні технології, вплив науки-технічного прогресу на життя людини і довкілля).
 • ПРИРОДА І ДОВКІЛЛЯ (Національні парки та заповідники/заказники України, їх охорона еко-туризм).
 • ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ (Освіта в Україні та за кордоном, заклади освіти, міжнародні освітні програми, випускні іспити).
 • РОБОТА І ПРОФЕСІЇ (Сучасні професії, професійні якості та уміння, вибір професії, пошук роботи, престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє).
 • УКРАЇНА В СВІТІ (Адміністративний та політичний устрій, природні ресурси, державні свята, суспільно-політичне життя в країні, представницькі місії за кордоном, міжнародне співробітництво, міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи).
 • КРАЇНА ВИУЧУВАНОЇ МОВИ (Міжнародні відносини, знаменні події, випускні іспити).
 1. Структура проведення та критерії оцінювання результатів співбесіди з іноземної мови

Співбесіда з іноземної мови проходить в формі тестування. На тестування виносяться 25 питань. Відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. Загальний бал за співбесіду з іноземної мови обчислюється  як арифметична сума балів, отриманих вступником за відповіді на всі 25 питань білету та переводиться за 200-бальною шкалою оцінювання згідно таблиці 1. Для вступу на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» вступнику необхідно набрати не менше 100 балів.

Таблиця 1

Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови до шкали 100 – 200           

Бали тесту

200 бальна шкала

1

не здано

2

не здано

3

не здано

4

не здано

5

100

6

105

7

110

8

115

9

120

10

125

11

130

12

135

13

140

14

145

15

150

16

155

17

160

18

165

19

170

20

175

21

180

22

185

23

190

24

195

25

200

 1. Рекомендована література

1. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови[Текст] : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – К. : Логос, 1997. –341 с.

2. Гужва Т. М. Англійські розмовні теми : Навч. посіб. Для студентів фак. інозем. філології, університетів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Харків : Фоліо, 2005. – 381 с.

3. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая граматика английского языка. : В 2-х т. Т 1, К. : Методика, 1995. – 556 с.

4. Каушанская В. Л. Грамматика английского языка : Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. – 7-е изд. – М. : Страт, 2000. – 320 с.

5. Коганов А. Б. Сучасна англійська мова. Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи) для школярів, абітурієнтів, студентів [Text] : Кн. 2 / А. Б. Коганов. – К. : «А.С.К.», 2000. – 352 с.

6. Тучина H. B. Speak English with Pleasure. Сучасні розмовні теми / H. B. Тучина. – Харків : Torsing Publishing House, 2003. – 284 c.

7. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ліпко І. П., Набокова І. Ю., Самохіна В. О., Ребрій О. В., Фролова І. Є., Ковальчук Н. М., Рябих М. В., Пчеліна С. Л., Щокіна Т. М., Пєтухова О. І., РоманюкС. М., Іванченко А. І., Малина Г. В. Практична граматика англійської мови з вправами : Базовий курс : Посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 248 с.

8. Коганов А. Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи). – К. : А.С.К., 2000. Кн.1. ˗ 180 с.

9. Карп’юк О. Д. Підручник з англійської мови для 10 кл. – Видавництво Карпюка, 2003. ˗ 234 с.

10. Карп’юк О. Д.. Підручник з англійської мови для 11 кл. – Видавництво Карпюка, 2003. ˗ 254 с.

11. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова. Підручник для 10 кл. – К. :«Освіта», 2001. ˗ 152 с.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15