• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ЩОДО ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДО ПВНЗ «МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 1. Загальні положення

Програма співбесіди з української мови для вступу до ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» для здобуття вищої освіти охоплює всі розділи шкільної програми та розроблена на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. Історія України. (інтегрований курс). 6 клас. Всесвітня історія. 7–9 класи. Історія України. 7–9 класи. Всесвітня історія. 10-11 класи. Історія України. 10-11 класи.»  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022               № 698 та «Історія України. Всесвітня історія 6–11 класи» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698 з урахуванням Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

Співбесіда проводиться з метою перевірки знань, умінь та навичок вступника з історії України, що є достатніми для здобуття вищої освіти та надає право вступнику проходити конкурсний відбір відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» у 2024 році.

Програма співбесіди з історії України спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь зі шкільного предмета «Історія України» на основі яких учасник тестування вміє:

• порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

• оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);

• орієнтуватись у науковій періодизації історії України;

• аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему.

 1. Зміст програми співбесіди з історії України

Тема 1. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ В XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати укладення Радомської конституції «Nihil novi» («нічого нового»), битви поблизу міста Орша, Литовських статутів акта Варшавської конфедерації, «Генріхових артикулів», створення Пересопницького Євангелія, укладення Люблінської унії, Берестейської церковної унії, відновлення прав православної церкви та ієрархії Київської митрополії православної церкви, підписання «Пунктів для заспокоєння руського народу», заснування Київської (Києво-Могилянської) колегії, територіальний поділ України на початок XVІ ст., судово-адміністративні зміни у Великому князівстві Литовському внаслідок реформ 1564–1566 років, адміністративно-територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії.

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (ХVІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ ст.)

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати заснування Хортицької, Томакіївської, Базавлуцької, Микитинської Січей, час виникнення реєстрового козацького війська, термін чинності «Ординації Війська Запорозького…»; напрямки походів козаків першої чверті ХVІІ ст.; факти про участь козаків у війнах Речі Посполитої.

Тема 3. КОЗАЦЬКА РЕВОЛЮЦІЯ СЕРЕДИНИ XVII ст. І ВІЙНА ЗА

СУВЕРЕНІТЕТ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі козацької революції середини ХVІІ ст. і війни за суверенітет козацької держави; дати укладення Зборівської угоди, «Березневих статей», Гадяцької угоди, Андрусівського перемир’я, Корсунської угоди, «Вічного миру», Карловицького мирного конгресу; проведення «Чорної ради» поблизу Ніжина, здійснення Чигиринських походів; місця основних подій козацької революції середини ХVІІ ст. і війни за суверенітет козацької держави.

Тема 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА (ГЕТЬМАНЩИНА) ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Адміністративно-територіальний устрій, органи влади, військо, судочинство Війська Запорозького / Гетьманщини; особливості формування й устрою козацьких полків Слобідської України; зміни статусу і підпорядкування Запорожжя (Війська Запорозького Низового); дату підпорядкування Київської православної митрополії московському патріарху.

Тема 5. УКРАЇНА ТА РАННЬОМОДЕРНІ ІМПЕРІЇ ХVІІІ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Основні віхи боротьби за збереження української державності; хронологічні межі існування Чортомлицької, Кам’янської, Олешківської, Нової (Підпільненської) Січей; періоди розгортання опришківського й гайдамацького рухів; дати остаточної ліквідації гетьманства і козацького устрою, поділів Речі Посполитої; землі України, що потрапили до складу Російської імперії та Австрійської держави внаслідок російсько-турецьких воєн, ліквідації Кримського ханства, поділів Речі Посполитої.

Тема 6. «ДОВГЕ» ХІХ СТОЛІТТЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ТЕРИТОРІЯ, НАСЕЛЕННЯ, ВЛАДА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі та ознаки Нового часу, час включення українських територій до складу Російської та Австрійської імперій; адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій; чисельність, соціальний і національний склад населення України в ХІХ ст.

Тема 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Назви і час існування козацьких формувань: Задунайська Січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське/Кубанське козацьке військо; час початку індустріальної революції в Україні, польського Листопадового повстання, діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

Тема 8. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Історичні обставини включення українських територій (Галичини, Буковини, Закарпаття) до Габсбурзької монархії; період діяльності «Руської трійці», хронологічні межі «Весни народів».

Тема 9. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати відновлення діяльності Львівського університету, заснування університетів у Харкові та Києві, ліцеїв у Кременці, Одесі, гімназії вищих наук у Ніжині, виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського, «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Тема 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі Східної (Кримської) війни, дати с касування кріпацтва і панщини в Російські імперії, будівництва залізниці Одеса–Балта, створення Київської громади, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, «Братства (Братерства) тарасівців», ухвалення Валуєвського циркуляру та Емського указу.

Тема 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати утворення товариства «Просвіта», Товариства імені Шевченка, Русько-української радикальної партії, Української національно-демократичної партії.

Тема 12. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД

ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати створення Революційної української партії (РУП), утворення в Російській імперії Державної думи, проведення виборчої реформи в Австро-Угорській імперії (запровадження загального виборчого права).

Тема 13. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати створення університетів в Одесі й Чернівцях, перетворення літературного Товариства імені Шевченка на наукове, обрання Андрея Шептицького митрополитом Греко-католицької церкви.

Тема 14. ВСТУП У ХХ СТОЛІТТЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Характерні ознаки «короткого» ХХ століття; територіальні межі розселення українців як етносу на початку ХХ ст.; етнічний і соціальний склад населення України початку ХХ ст.; алгоритми опрацювання зображувальних (візуальних) джерел.

Тема 15. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні і територіальні межі, перебіг і результати воєнних операцій на теренах України в 1914–1917 рр. (Галицька битва, Горлицький прорив, Луцький (Брусиловський) прорив, Червневий наступ); сутність «українського питання» напередодні Першої світової війни; позиції українських політичних сил на передодні та в умовах війни; бойовий шлях легіону Українських січових стрільців (бої на Карпатських перевалах, битва за гору Маківка, бої за гору Лисоня, бій під Конюхами).

Тема 16. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ, РОЗПАД РОСІЙСЬКОЇ

ІМПЕРІЇ ТА ПОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ –

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати утворення УЦР, проголошення УНР і державної незалежності УНР, бою під Крутами, утворення Кримської Народної Республіки.

Тема 17. У БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати утворення ЗУНР і проголошення Акта злуки, Чортківської офензиви; хронологічні межі, перебіг та результати Першого та Другого Зимових походів Армії УНР; час існування, форми та основні ознаки національної державності: УНР за УЦР, Української Держави, УНР за Директорії, ЗУНР; центри та ідейні течії української еміграції.

Тема 18. УКРАЇНА В СКЛАДІ ТОТАЛІТАРНОЇ ІМПЕРІЇ –

СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі перебування УСРР у складі СРСР; нової економічної політики та політики «коренізації» («українізації») в УСРР; «епохи Голодомору», існування УАПЦ, «великого терору»; дати у творення Кримської АСРР у складі РСФРР та Молдавської АСРР у складі УСРР; переходу до форсованої індустріалізації та суцільної колективізації в УСРР; Голодомору; показових політичних процесів 1920-х – початку 1930‑х рр. («Шахтинська справа», «справа Спілки визволення України» тощо); головні місця поховання жертв Голодомору, масових репресій (на національному, регіональному, локальному рівнях).

Тема 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД.

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі перебування і правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини; дати утворення УНДО, ОУН, проголошення незалежності Карпатської України.

Тема 20. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі окупації України нацистами та їх союзниками; дати Акта проголошення Української Держави, створення УПА, депортації комуністичним режимом кримсько-татарського народу та інших етносів Криму; сутність українського питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни; цілі та напрями німецько-радянської співпраці від серпня 1939 р. до червня 1941 р.; роль українців у перемозі над нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни.

Тема 21. Початок ХХІ СТОЛІТТЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Основні етапи розвитку українського суспільства другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.; алгоритми комплексного опрацювання різних типів історичних джерел.

Тема 22. УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати ключових подій політичного, соціального-економічного життя в Україні повоєнного періоду; факти «радянізації» західних областей УСРС та боротьби з учасниками ОУН і вояками УПА.

Тема 23. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Суть хрущовських надпрограм; хронологічні межі децентралізації управління економікою УРСР; дати передання Кримської області до складу УСРС, утворення Українського національного комітету та Української робітничо-селянської спілки; прояви дисидентського руху.

Тема 24. УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СОЮЗУ

РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі випуску «Українського вісника»; діяльності Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод; напрями опозиційного руху, методи боротьби влади з інакодумцями.

Тема 25. ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

УКРАЇНИ, ЇЇ РОЛЬ У РОЗПАДІ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ

СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Дати: Чорнобильської катастрофи, ухвалення «Декларації про державний суверенітет України», «Акта проголошення незалежності України», Всеукраїнського референдуму і виборів Президента України 1 грудня 1991 р.

Тема 26. РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі «Помаранчевої революції», дати схвалення Конституції України, Тузлівської кризи, проголошення курсу на євроатлантичну інтеграцію; основні державотворчі процеси в Україні впродовж 1991–2013 рр.

Тема 27. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ. РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКА ВІЙНА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Хронологічні межі Революції Гідності та російсько-української війни ХХІ ст., анексії Криму, основних подій антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (наступ українських військ у червні-серпні 2014 р., бої під Іловайськом, оборона Донецького аеропорту, бої за Дебальцевський виступ), широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну та відсічі йому (оборона Києва, Маріуполя та інших українських міст, Бучанська трагедія, вигнання російських окупантів із Харківщини); основні регіони і місця бойових дій російсько-української війни.

 1. Структура проведення та критерії оцінювання результатів співбесіди з історії України

Співбесіда з історії України проходить в формі тестування. На тестування виносяться 25 питань. Відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. Загальний бал за співбесіду з історії України обчислюється  як арифметична сума балів, отриманих вступником за відповіді на всі 25 питань білету та переводиться за 200-бальною шкалою оцінювання згідно таблиці 1. Для вступу на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» вступнику необхідно набрати не менше 100 балів.

Таблиця 1

Таблиця переведення тестових балів з історії України до шкали 100 – 200           

Бали тесту

200 бальна шкала

1

не здано

2

не здано

3

не здано

4

не здано

5

100

6

105

7

110

8

115

9

120

10

125

11

130

12

135

13

140

14

145

15

150

16

155

17

160

18

165

19

170

20

175

21

180

22

185

23

190

24

195

25

200

 1. Рекомендована література

 

1. Історія України : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти /О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 144 с.

2. Історія України: підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти /О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2021. – 192 с.

3. Історія України: підруч. для 9 кл. закл. загал. серед. освіти /О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 288 с.

4. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 240 с.

5. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 288 с.

6. Брецко Ф. Ф. Історія України 1939—2009 років : Конспект-довідник. — Тернопіль : Мандрівець, 2010. — 328 с.

7. Грицак Я. Й. Подолати минуле: глобальна історія України. – Київ: Портал, 2021. – 432 с.

8. Король В. Ю. Історія України : навч. посіб. — К. : Видавничий центр «Академія», 2008. — 496 с.

9. Кучерук О. Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т / Іл. та худож. оформл. Л. Голембовська, С. Голембовська. — К. : Спалах, 2004. — 215 с.

11. Мицик Ю. А., Бажан О. Г. Історія України : навч. посіб. — К. : ТОВ Видавництво «КЛІО», 2015. — 677 с.

12. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Пер. з англ. Р. Клочко. Х., 2016. 496 с. ‒ ‒

13. Салабай В. Ф., Панчук Л. О., Титаренко Я. А. Політична історія XX століття : Навч. посібник. — К., 2001. — 376 с.

14. Україна : Політична історія XX — початок XXI ст. — К., 2007. — 1028 с.

15. Уривалкін О. М. Довідник з історії України. — К. : КНТ, 2009. — 1008 с.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15