• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Невпинний прогрес медичної науки і практики, реорганізація системи медичної освіти України стимулювали вирішення важливої проблеми – підготовки сучасних медичних кадрів згідно з міжнародними стандартами. Саме такими спеціалістами, у першу чергу, повинні стати представники найбільш масової медичної професії – медичні сестри-бакалаври.

Кафедра медсестринства ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» створена з метою ліцензування освітньої діяльності зі спеціальності 223 “Медсестринство” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за першим бакалаврським рівнем освіти для здійснення підготовки медсестер.

Кафедру медсестринства медичного факультету очолив кандидат медичних наук, доцент Габрель Р.Т. На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі медсестринства. Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності медичної сестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень й медсестринських маніпуляцій.

Кафедра медсестринства є структурним підрозділом університету, де проводиться викладання спеціальності 223 «Медсестринство» на базі корпусу університету. Навчальні аудиторії, кабінети обладнані манекенами, тренажерами. У вищому навчальному закладі функціонують два основних види науково-дослідної роботи студентів: навчальна науково-дослідна робота, передбачена навчальними планами, і науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється під керівництвом професорсько-викладацького складу. Згідно з навчальними планами і програмами загальноосвітніх і фахових дисциплін кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються.

Для вдосконалення практичного навчання , відпрацювання практичних навичок, студенти відвідують лікувально-профілактичні заклади , з якими укладено договори. Базами для проведення практичних занять та проходження виробничих та переддипломної практик є провідні обласні та міські лікувальні заклади Миколаєва, Одеси, Херсона Нової Каховки.

Усвідомлюючи важливість виховання фахівців з медсестринства для охорони здоров’я України, колектив кафедри постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність, працює над сучасним забезпеченням навчально-методичного процесу.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15