• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Постійне зростання актуальності проблеми духовного і фізичного розвитку молодого покоління української нації справедливо відзначається багатьма сучасними українськими дослідниками. Зумовлено це, з одного боку, такими чинниками як радикальна соціально-політична трансформація суспільства, відновлення державності, відродження багатогранного культурно - історичного досвіду та традицій національного виховання, а з іншого – глобальною екологічною кризою, постійним зростанням захворювань наших співвітчизників, різким зниженням їх працездатності. Особливо виражене погіршення фізичного, психічного, розумового розвитку і працездатності відзначається у дітей та молоді. Адже, як здоровʼя населення віддзеркалює минуле та сьогодення країни, так і її майбутнє безпосередньо залежить від здоровʼя молоді. За оцінкою фахівців, приблизно 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки. Загально відомо, що ефективним засобом збереження і вдосконалення фізичного здоровʼя є здоровий спосіб життя (ЗСЖ). Питома вага ЗСЖ у ряді інших факторів, які визначають ризик для здоров’я, складає - 49-53%, зовнішнє середовище – 17-20%, охорона здоров’я, активна медицина – 8-10%. Різні автори вказують на надзвичайну важливість позитивного впливу чинників ЗСЖ на рівень фізичного стану молоді. Отже, виходячи із вищезазначеного, психологи повинні забезпечувати належні умови медичного догляду та допомоги, так і пропагувати психогігієнічне виховання і здоровий спосіб життя серед сучасної молоді, що є незаперечною та надзвичайно актуальною. Останнє у значній мірі пов’язане із недостатнім психологічним обґрунтуванням заходів подібного пропагування у вищих навчальних закладах. Саме психологічна обґрунтованість заходів пропагування психогігієнічного виховання медичними сестрами і здорового способу життя серед населення України має суттєве значення для їх ефективності, оскільки надає можливість адекватно розробляти різні заходи, узгоджувати їх та визначати особливості їх використання залежно від поставлених завдань. Загальний зміст дисциплін спрямований на вивчення психології як науки про психіку людини, форм прояву психіки-психічних процесів і станів, психічних властивостей особистості. Особливу увагу звернено на психологію особистості, психологічні механізми її становлення, можливості самовдосконалення й ефективної взаємодії з іншими людьми. Розглядаються також питання навчання майбутніх фахівців з використанням найсучасніших засобів, організаційних форм і нових психологічних технологій. Приділено увагу питанням міжособистісних стосунків в групах і колективах, яка покликана сформувати у студентів навички налагодження ефективних відносин в будь-яких стосунках, як виробничих так й особистих. Виховна робота кафедри спрямована на формування і розвиток у майбутніх психологів таких якостей, як уміння обґрунтувати необхідність здорового способу життя; застосування заходів, спрямованих на пропагування психогігієнічного виховання тощо.

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15