• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого - розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.

 

Система вищої освіти має забезпечити підготовку:

· знаннєвої людини, яка вміє реалізовувати свої знання на практиці;

· інноваційної особистості з інноваційним типом мислення, здатної сприймати зміни та навчатися впродовж усього життя;

· самодостатньої розвинутої людини, для чого треба наблизити виховання та освіту до конкретної особистості;

· демократично налаштованої особистості, що передбачає залучення її до громадської, творчої діяльності, навчання тощо;

· глобалістичної людини, яка зможе пристосувати найкращі досягнення інших країн до українських реалій;

· технологічної людини, яка взаємодіє з розподіленими інформаційними ресурсами на підставі сучасних інтерактивних засобів комунікаційних технологій;

· цінністно-зорієнтованої особистості, яка виробляє цінності в процесі усвідомлення своїх інтересів та переваг;

· патріота України, який розуміє свою належність до етнічної спільноти, засвоює культуру, традиції та звичаї свого народу та усвідомлює себе як носія національних властивостей;

· культурної людини, яка є толерантною та вміє взаємодіяти з людьми різних національностей, обмінюватися думками, ідеями, досвідом, почуттями тощо.

 

В організації виховного процесу важливо пам'ятати про умови його результативностіа саме:

• формування моральності особистості відбувається на основі діяльності людини та її спілкування з оточуючими;

• співвіднесення зовнішніх впливів із індивідуальними особливостями особистості;

• знання джерел і рушійних сил самовизначення особистості.

Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через кураторів.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15