• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

Цикл загальної підготовки 

                     1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
                     2. Історія України
                     3. Історія української культури
                     4. Іноземна мова
                     5. Філософія
                     6. Політологія

Цикл професійної підготовки

                     1. Медична біологія
                     2. Мікробіологія
                     3. Основи біологічної фізики та медична апаратура
                     4. Медична інформатика
                     5. Медична хімія
                     6. Біологічна хімія
                     7. Анатомія людини
                     8. Фізіологія
                     9. Латинська мова і медична термінологія
                     10. Фармакологія та медична рецептура
                     11. Основи психології та міжособове спілкування
                     12. Історія медицини та медсестринства
                     13. Основи екології та профілактичної медицини
                     14. Безпека життєдіяльності
                     15. Ріст і розвиток людини
                     16. Соціальна медицина
                     17. Медсестринські теорії та процес
                     18. Громадянське здоров’я та громадянське медсестринство
                     19. Патоморфологія та патофізіологія
                     20. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
                     21. Основи медсестринства
                     22. Медсестринство у внутрішній медицині
                     23. Медсестринство в хірургії
                     24. Медична та соціальна реабілітація
                     25. Медсестринство в педіатрії
                     26. Медсестринство в інфектології
                     27. Епідеміологія
                     28. Медсестринство в гінекології
                     29. Медсестриство в онкології та паліативна медицина
                     30. Анестезіологія та реаніматологія
                     31. Медсестринство в психіатрії та наркології
                     32. Медсестринство в геронтології та геріатрії
                     33. Медсестринство в сімейній медицині
                     34. Менеджмент та лідерство в медсестринстві
                     35. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг
                     36. Психічне здоров’я
                     37. Медичне та фармацевтичне товариство
                     38. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
                     39. Клінічне медсестриство в хірургії
                     40. Клінічне медсестриство в педіатрії
                     41. Клінічне медсестриствов професійній патології
                     42. Медсестринська етика та деонтологія
                     43. Обстеження та оцінка стану здоров’я людини
                     44. Клінічна фармакологія з токсикологією
                     45. Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Практика

                     1. Робоча програма виробничої практики з медсестринського процесу для студентів другого курсу ступеня вищої освіти "БАКАЛАВР" 
                     2. Робоча програма виробничої практики з медсестринства та маніпуляційної техніки для студентів третього курсу ступеня вищої освіти "БАКАЛАВР" 
                     3. Робоча програма преддипломної практики з медсестринства для студентів четвертого курсу ступеня вищої освіти "БАКАЛАВР" 
                     4. НАСКРІЗНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ.

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15